ადმინისტრაცია
     
    დირექტორი  
  დავით ყიფშიძე
 
 
 
 
 
 
           
       
         
         
         
         
         
         
         
         
         
           
           
         
         
         
         
         
         
         
         
         
           
           
           
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
          .