ტექნიკური პერსონალი 
  • გელა ხვედელიძე
დარაჯი
  • გურამი ხვედელიძე
დარაჯი
  • ზოია ჩუბინიძე
დამლაგებელი
  • დალი ჩუბინიძე
დამლაგებელი
 
   
   
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      .