სსიპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვაციხის საჯარო სკოლის მოკლე ისტორია
     
    ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვაციხეში სკოლა ფუნქციონირებს 1911 წლიდან, საშუალო სკოლა კი 1945 წლიდან. 1976 წლიდან იწოდებოდა ცნობილი ქართველი კრიტიკოსის ბესარიონ დავითის ძე ჟღენტის სახელობით.
  2005 წლიდან საკურწისა და ბიღის დაწყებითი სკოლები რეორგანიზებული იქნა და ქვაციხის სკოლასთან ერთად გაერთიანდა ქვაციხის საჯარო სკოლად, 2014 წლიდან კი მათი სრული ლიკვიდაციის შემდეგ ისევ დამოუკიდებელია.
  
     
 
 
 
 
 
             
             
             
             
 
სიახლეები 
ჩანაწერი არ მოიძებნა...
     
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
      .      
      .     .